Camtasia 2023 Download ရယူပါ
Published on: January 18, 2024
Camtasia 2023

TechSmith Camtasia 2023 သည် သင်၏ Desktop Screen မြင်ကွင်းအားလုံး (သို့) မိမိရယူလိုသော မြင်ကွင်းအစိတ်အပိုင်းအား Video Record ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရရှိလာသော Video Record အား ပြန်လည်တည်းဖြတ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သော 2 in 1 Software ဖြစ်ပါသည်။

Camtasia 2023 Recorder ဖြင့် Record ပြုလုပ်ရာတွင် Screen မြင်ကွင်းအပြင်၊ Computer မှ ဖွင့်ထားသော အသံအား Record ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းနှင့် မိမိ၏ စကားပြောရုပ်သံ Narration Video ပါ ထည့်သွင်းနိုင်သော Feature များပါရှိ၍ လွန်စွာ အသုံးဝင်ပါသည်။ Webinar မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ဗွီဒီယိုသင်ခန်းစာများနှင့် အခြားမိမိပြုလုပ်လိုသော ဗွီဒီယိုပရောဂျက်များ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတွက် များစွာအကောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။

TechSmith Camtasia 2023

TechSmith Camtasia Recorder

Recording ပြုလုပ်ခြင်းမှ ရှိလာသော Video အား Camtasia Software ဖြင့် Recorded Video မှ မလိုသော အပိုင်းများကို ဖြတ်ထုတ်ခြင်း၊ စာတမ်းထိုးခြင်း၊ Audio Effect များ ထည့်သွင်းခြင်း၊ Transitions များ ထည့်သွင်းခြင်း၊ Animations များ ပြုလုပ်ခြင်း စသည် စသည်ဖြင့် များစွာသော Editing Feature များကို အသုံးပြု၍ မိမိစိတ်တိုင်းကျသည်အထိ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ Camtasia 2021 ကိုလည်း ဒီမှ တင်ထားပေးပါသည်။

Camtasia 2023

Camtasia 2023 Video Project

စိတ်တိုင်းကျ တည်းဖြတ်ထားသော Video Project အား Export ထုတ်ရာတွင်လည်း Resolution အနည်း အများ ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း၊ Online Video Channel များ ဖြစ်သော Vimeo, Youtube သို့ တိုက်ရိုက်လွှင့်တင်ခြင်းနှင့် Google Drive သို့ Upload ပြုလုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်၍ ပြီးပြည့်စုံသော Software ကောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

Camtasia 2023 System Requirements

TechSmith Camtasia အား download မပြုလုပ်မီ မိမိ၏ Computer သည် Minimum System Requirements များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပါရန်။

  • Operating System: Windows 7/8/8.1/10/11
  • Memory (RAM): 4 GB of RAM required.
  • Hard Disk Space: 1 GB of free space required.
  • Processor: Intel Dual Core processor or later.
  • Compatibility Architecture: 32 (x86) / 64 Bit (x64)
  • Software Package Size: 290 MB

Download ရယူရန်

ယခု Software သည် Offline installer တစ်ခုဖြစ်ပြီး 32-bit နှင့် 64-bit windows နှစ်မျိုးလုံးအတွက် Install ပြုလုပ်နိုင်သော Package တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

Password: PowerTech

More software from our site.

USB Disk Security Free Download

USB Disk Security Free Download

USB Disk Security သည် USB Flash Drive များ ကွန်ပျူတာသို့ တပ်၍ အသုံးပြုရာတွင် ၎င်း Flash Drive များမှ ပါလာနိုင်သော Malware များ ကွန်ပျူတာသို့ မဝင်ရောက်နိုင်အောင် အလိုအလျှောက်တားဆီးကာကွယ်ပေးသော ဆော့ဝဲလ်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းဆော့ဝဲလ်ကို ကွန်ပျူတာတွင်...

CyberLink PowerDirector Ultimate 2024 ကို Download ရယူပါ

CyberLink PowerDirector Ultimate 2024 ကို Download ရယူပါ

CyberLink PowerDirector ဆော့ဝဲလ်ကို အသုံးပြုပြီး မိမိတို့ ရိုက်ကူးထားသော ဗွီဒီယို Clip များအား တည်းဖြတ်ခြင်း၊  ဓာတ်ပုံများကို ဗွီဒီယို အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ စာတမ်းထိုးခြင်း၊ Effect များထည့်သွင်းခြင်း၊ Transition များ ထည့်သွင်းခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။...

IDM 6.41 Free Download

IDM 6.41 Free Download

IDM သည် အင်တာနက်မှ Multimedia Files များကို Download လုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သော Application တစ်ခု ဖြစ်သည်။ မိမိ၏ Computer System မှာ Install ထည့်သွင်းလိုက်သည်နှင့် Video Type အမျိုးမျိုး, Audio Type အမျိုးမျိုး, PDF File များ, Software များ, Rar ဖိုင်များ, Zip ဖိုင်များ...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This