CyberLink PowerDirector Ultimate 2024

CyberLink PowerDirector Ultimate 2024

CyberLink PowerDirector ဆော့ဝဲလ်ကို အသုံးပြုပြီး မိမိတို့ ရိုက်ကူးထားသော ဗွီဒီယို Clip များအား တည်းဖြတ်ခြင်း၊  ဓာတ်ပုံများကို ဗွီဒီယို အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ စာတမ်းထိုးခြင်း၊ Effect များထည့်သွင်းခြင်း၊ Transition များ ထည့်သွင်းခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။...
Camtasia 2023 Download ရယူပါ

Camtasia 2023 Download ရယူပါ

TechSmith Camtasia 2023 သည် သင်၏ Desktop Screen မြင်ကွင်းအားလုံး (သို့) မိမိရယူလိုသော မြင်ကွင်းအစိတ်အပိုင်းအား Video Record ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရရှိလာသော Video Record အား ပြန်လည်တည်းဖြတ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သော 2 in 1 Software ဖြစ်ပါသည်။ Camtasia 2023 Recorder ဖြင့် Record...
Adobe Premiere Pro 2022 Free Download

Adobe Premiere Pro 2022 Free Download

Adobe Premiere Pro 2022 သည် များပြားလှသော Adobe ထုတ်ကုန်များထဲက ထင်ရှားလူသိများသော Professional ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ထုတ်လုပ်သူများအတွက် လက်စွဲထား အသုံးပြုနေကြသော အကောင်းဆုံးတန်းဝင် Video Editing App တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ၊ ရိုက်ကူးတည်းဖြတ်သူများအား...
Adobe After Effect 2022 Free Download

Adobe After Effect 2022 Free Download

Adobe After Effect သည် များပြားလှသော Adobe ထုတ်ကုန်များထဲက ထင်ရှားလူသိများသော ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ထုတ်လုပ်ခြင်း, Text Animations, Visual Effects, Motions Graphics နှင့် Motion Tracking ပြုလုပ်ဖန်တီးခြင်းများအတွက် အကောင်းဆုံးတန်းဝင် Software တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ရှုတ်ထွေးပြီး...
TechSmith Camtasia 2021 Download ရယူပါ

TechSmith Camtasia 2021 Download ရယူပါ

TechSmith Camtasia 2021 သည် သင်၏ Desktop Screen မြင်ကွင်းအားလုံး (သို့) မိမိရယူလိုသော မြင်ကွင်းအစိတ်အပိုင်းအား Video Record ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရရှိလာသော Video Record အား ပြန်လည်တည်းဖြတ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သော 2 in 1 Software ဖြစ်ပါသည်။ Record ပြုလုပ်ရာတွင် Screen...
CyberLink PowerDirector Ultimate v19 ကို Download ရယူပါ

CyberLink PowerDirector Ultimate v19 ကို Download ရယူပါ

CyberLink PowerDirector ဆော့ဝဲလ်ကို အသုံးပြုပြီး မိမိတို့ ရိုက်ကူးထားသော ဗွီဒီယို Clip များအား တည်းဖြတ်ခြင်း၊  ဓာတ်ပုံများကို ဗွီဒီယို အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ စာတမ်းထိုးခြင်း၊ Effect များထည့်သွင်းခြင်း၊ Transition များ ထည့်သွင်းခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။...